top of page

החזון שלנו

כשאנחנו, בארגון הבוגרים, מביטים אל העתיד, נגלית לעינינו חברה ישראלית בריאה, מטיבה ומשגשגת.
זו חברה שבה הפרט זוכה לממש את יכולותיו ואת שאיפותיו,
ומשכיל גם לתת מעצמו לסביבה, לקהילה, לאנשים שבקרבם הוא חי.
את ההזדמנות השווה לכולם, שבה אנחנו מאמינים, הארגון שלנו משתדל להעניק
באמצעות תוכנית עבורם, שמספקת תרופות לילדים המתמודדים עם סרטן הדם,
ובאמצעות תוכנית קהילה, שנותנת מלגות לצעירים שהתקבלו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
ואין בכך די. הערכים שמובילים את תפיסת עולמנו חיוניים, בעינינו,
ליצירתה של "איכות חיים" קולקטיבית – ציבורית ואזרחית. מימוש עצמי, אחריות אישית, תחושת שייכות, עשייה חברתית וערבות הדדית – אלה הכלים שמשמשים את כולנו בחתירה אל היעד.
כדי להוציא את המילים היפות האלה מהכוח אל הפועל, כדי להגשים את הרעיונות
שבשמם קם ארגון הבוגרים, מקבלי המלגות הנבחרים שלנו הם צעירים ששואפים לתרום,
להועיל, לתקן חברה ואף עולם.
כבר במהלך לימודיהם, הם מקיימים שגרת התנדבות למען ילדים ובני נוער. 
מעגלי הנתינה והתמיכה, שהולכים ומתרחבים ככל שהפעילות צומחת,
משפיעים לטובה על אנשים רבים יותר, באוכלוסיות שונות ובמקומות שונים.
בדרך זו נבנית אותה חברה בריאה, מטיבה ומשגשגת, שכל ישראלי וכל ישראלית ראויים לה.  
bottom of page