top of page

הרצאת שפת גוף - פברואר 24הרצאה המעניקה לסטודנטים כלים איך "לשמוע אנשים דרך העיניים" תוך חיזוק התקשורת הבינאישית. 


מנחת ההרצאה, דורית עוזיאל


留言


bottom of page